Unified Threat Management (UTM)

 

Veiligheid

Unified Threat Management is een centraal te beheren beveiligingsdienst voor internetlijnen en (data)netwerken. Het helpt bedrijven het onbedoeld of in sommige gevallen bewust, onbekwaam handelen van medewerkers zoveel mogelijk te stoppen. Het verdedigt dus van binnen naar buiten.

Unified Threat Management filtert websites op categorieën zoals erotiek, politiek georiënteerd of misschien gewelddadig en tevens filtert het op basis van inhoud. Klikt iemand per ongeluk op een linkje met een virus of malware dan wordt deze direct opgevangen en verwijdert in de Secure Cloud CORE.

Tevens is het mogelijk om specifieke website op de black- of white list te plaatsen. Alle instellingen zijn met enkele muisklikken in het Security Portaal voor alle vestigingen en apparaten van een onderneming in te stellen en te beveiligen.

Unified Threat Management beveiligt onder andere tegen;

  • Downloaden van cryptovirussen
  • Downloaden van malware of trojan horses
  • Bezoek van websites die niet gepast zijn binnen een onderneming
  • Bezoeken van categorieën websites die ongepast zijn
  • Algemeen ongewenst of gevaarlijk internetgedrag

Al het internetverkeer, zowel inkomend als uitgaand, wordt volledig transparant en zonder vertraging gecontroleerd op virussen en ander ‘vuil’ waardoor uw organisatie risico loopt. E-mail maar ook gewone websitebezoeken kunnen voor problemen zorgen zoals de CryptoLocker virussen die sinds een jaar een grote uitdaging zijn gebleken voor ICT beheerders.

 

 

 

Unified Threat Management is gericht op alle ondernemingen die technische maatregelen willen treffen om gevaren vanaf het internet te stoppen en/of voor ondernemingen die omwille van certificering of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen voldoen aan de daarbinnen gestelde richtlijnen.

Unified Threat Management beveiligt netwerken in de breedste zin van het woord maar legt primair focus op omgevingen met 1 tot 1000 medewerkers waarbij dreiging bestaat dat medewerkers of gebruikers van gast (WiFi) netwerken ongewild gedrag op het internet vertonen en daarmee het bedrijfsnetwerk en haar apparatuur in gevaar brengen.

Grote kantooromgevingen met zwaardere lijnen en eisen zijn net zo goed te beveiligen als kleinere locaties met minder hoge eisen of een lager aantal gebruikers. Het is toepasbaar binnen alle bedrijfsnetwerken met toegang tot het internet, ongeacht branche of omvang.

Schematisch ziet de werking van Mica IP Secure Cloud CORE er als volgt uit;

 

Schematisch overzicht werking UTM Mica IP

Schematisch overzicht werking UTM in de Secure Cloud CORE